Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn
Dự thảo Luật Căn cước - Tích hợp thông tin vào thẻ căn cước và căn cước điện tử

23-11-2023

Theo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 6, vào ngày 27/11 tới, Quốc hội sẽ tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Luật Căn cước. Trong phiên thảo luận ở hội trường ngày 25/10 vừa qua, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội đều tán thành với dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện. Tại phiên họp giữa 2 đợt của kỳ họp mới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng có ý kiến thống nhất cao với toàn bộ dự thảo Luật đã được chỉnh lý, hoàn thiện và kết luận dự thảo Luật Căn cước đủ điều kiện trình Quốc hội biểu quyết thông qua.

Hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân

17-08-2023

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5, chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023. Một trong những điểm mới đáng chú ý của Luật là quy định về hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân.

Từ 15/8/2023, Công an cấp xã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

02-08-2023

Quy định việc Công an cấp xã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự là một trong những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8 năm 2023.

Thí điểm về đấu giá biển số xe ô tô từ 01/7/2023

30-06-2023

Ngày 26/6/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Nghị quyết số 73/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô. Từ ngày 01/7/2023, Nghị định chính thức có hiệu lực thi hành, thí điểm việc đấu giá biển số xe ô tô trong 3 năm.

Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2023

30-06-2023

Ngày 17/04/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 13/2023/NĐ-CP bảo vệ dữ liệu cá nhân với 44 điều, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.