Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn

1 Thủ tục: Thủ tục cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên3Chi tiết thủ tục:

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng nhập cổng dịch vụ công thực hiện kê khai tờ khai đăng ký cấp phép còi đèn ưu tiên và nộp tờ khai, lưu lại mã hồ sơ.

Trực tiếp đến Phòng Cảnh sát giao thông thì xuất trình công văn đề nghị cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên; bản sao đăng ký xe ô tô, mô tô (xuất trình bản chính để đối chiếu).

Bước 2: Truy cập hệ thống đăng ký, quản lý xe, kiểm tra thông tin tờ khai. Nếu thông tin không hợp lệ nhập thông tin sai gửi về cho dịch vụ công và gửi thông báo đến người dân qua zalo, email hoặc tin nhắn SMS. Nếu thông tin tờ khai hợp lệ báo cáo lãnh đạo duyệt hồ sơ để in giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

Trường hợp trực tiếp đến Phòng Cảnh sát giao thông, cán bộ đăng ký xe kiểm tra, đối chiếu thủ tục. Nếu thủ tục không đảm bảo theo quy định, trả lại và hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh. Trường hợp đủ thủ tục, cấp giấy hẹn cho Cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Bước 3: Gửi trực tiếp giấy phép qua đường Bưu điện hoặc Cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp đến phòng CSGT để nhận giấy phép theo giấy hẹn.

- Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tại trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh. Thời gian từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ lễ, tết).

+ Kê khai tờ khai đăng ký trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần

a. Công văn đề nghị cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên (hoặc tờ khai đăng ký).

b. Bản sao đăng ký xe ô tô, mô tô

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Theo quy định tại điều 2 chương I, Nghị định 109/2009/NĐ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ: “cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng các xe được quyền ưu tiên, gồm: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ, xe quân sự, xe Công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, xe Cảnh sát giao thông dẫn đường, xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu, xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh, xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật”.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

- Lệ phí: Cơ quan, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

(Căn cứ công văn số 7392/BTC-CST ngày 04/6/2012 của Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính thì chưa có quy định về lệ phí trong việc “Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên”. Vì vậy, tạm thời chưa thu lệ phí).

- Tên mẫu đơn, tờ khai (không có)

+ Đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân đến trực tiếp: Công văn đề nghị cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, trong đó nêu rõ lý do cấp và các thông tin khác: loại xe, biển số, tên cơ quan, tổ chức, các nhân, địa chỉ... (trường hợp giấy phép bị hỏng, nhàu nát, mất phải có văn bản cấp lại và nêu rõ lý do)

+ Trường hợp khai trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an: Khai theo hướng dẫn trên cổng dịch vụ công.

- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chỉ cấp Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên đúng đối tượng theo quy định tại Nghị định số 109/2009/NĐ-CP, ngày 01/12/2009 quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 109/2009/NĐ-CP, ngày 01/12/2009 của Chính phủ quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

+ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BCA-BCT, ngày 08/3/2012 của Bộ Công an, Bộ Công thương quy định về phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

Các thủ tục khác trong cùng lĩnh vực
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Thủ tục cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
2 Cấp phù hiệu kiểm soát cho xe ôtô mang biển số khu KT-TM đặc biệt, khu KT cửa khẩu QT theo QĐ của CP vào hoạt động trong nội địa Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
3 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
4 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
5 Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnh Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
6 Đăng ký xe tạm thời thực hiện tại Công an cấp tỉnh Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
7 Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh thực hiện tại Công an tỉnh Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
8 Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu thực hiện tại Công an cấp tỉnh Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
9 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
10 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe thực hiện tại Công an cấp huyện Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
11 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
12 Thủ tục Đăng ký xe tạm thời thực hiện tại Công an cấp huyện Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
13 Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến thực hiện tại Công an cấp huyện Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
14 Đăng ký sang tên xe trong cùng điểm đăng ký thực hiện tại Công an cấp huyện Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
15 Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu thực hiện tại Công an cấp huyện Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
16 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
17 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
18 Đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
19 Đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
20 Đăng ký tạm thời xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
21 Đăng ký sang tên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trong điểm đăng ký tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
22 Đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) lần đầu tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
23 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ