Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh DDCI

Công khai các thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh

07-09-2023

Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung năm 2019, 2023); Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung năm 2023) và các văn bản hướng dẫn, ngày 01/9/2023, Công an tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 4405/QĐ-CAT-PA08 về việc công khai áp dụng các Quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý xuất nhập cảnh, gồm 27 thủ tục thực hiện ở 3 cấp: Tỉnh, huyện và xã (cấp tỉnh 18 thủ tục, cấp huyện 04 thủ tục, cấp xã 05 thủ tục).

Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung năm 2019, 2023); Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung năm 2023) và các văn bản hướng dẫn, ngày 01/9/2023, Công an tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 4405/QĐ-CAT-PA08 về việc công khai áp dụng các Quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý xuất nhập cảnh, gồm 27 thủ tục thực hiện ở 3 cấp: Tỉnh, huyện và xã (cấp tỉnh 18 thủ tục, cấp huyện 04 thủ tục, cấp xã 05 thủ tục).


Ảnh minh họa

Công an tỉnh đã gửi thông báo danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý xuất nhập cảnh đến các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức niêm yết công khai nội dung, biểu mẫu, tờ khai, quy trình thực hiện thủ tục hành chính cụ thể tại trụ sở tiếp công dân và Trang thông tin điện tử Công an Lạng Sơn (http://congan.langson.gov.vn) để cá nhân, cơ quan, tổ chức biết, thuận tiện trong việc thực hiện thủ tục hành chính./.

                                                                              Thùy Dương - Công an tỉnh

 

Tin liên quan