Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh DDCI

Hướng dẫn trình tự thủ tục “Nộp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Giao thông đường bộ qua Cổng dịch vụ công quốc gia”

20-05-2022

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Bộ Công an về tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác giải quyết thủ tục hành chính, từ ngày 15/3/2022, Công an thành phố Lạng Sơn triển khai “Nộp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Giao thông đường bộ qua Cổng dịch vụ công quốc gia”, qua đó người vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt sẽ có thể nộp phạt trực tuyến và nhận giấy tờ bị tạm giữ tại nơi thường trú thông qua cổng dịch vụ công quốc gia và dịch vụ bưu điện.

Để thực hiện nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Giao thông đường bộ qua Cổng dịch vụ công quốc gia được thuận lợi, Công an thành phố Lạng Sơn hướng dẫn trình tự thực hiện như sau:

Khi tổ chức/cá nhân vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, cơ quan Công an sẽ lập biên bản vi phạm hành chính và thông báo cho tổ chức/cá nhân vi phạm biết và ký biên bản, sau đó căn cứ vào các quy định của pháp luật để ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thông tin Quyết định sẽ được cập nhật vào hệ thống phần mềm xử lý vi phạm của Bộ Công an và được đưa lên cổng dịch vụ công quốc gia bao gồm: Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tên cơ quan ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính; họ tên người vi phạm; số điện thoại do người vi phạm cung cấp (Đây là thông tin quan trọng để người vi phạm có thể nhận thông tin qua tin nhắn và truy cập, tra cứu thông tin vi phạm của mình trên Cổng dịch vụ công quốc gia ); số tiền nộp phạt; kho bạc (ngân hàng) thu tiền phạt; hành vi vi phạm; hình thức xử phạt bổ sung (nếu có)....

Người vi phạm sẽ thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia theo địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn

Bước 2: Chọn chức năng “Thanh toán trực tuyến”; sau đó chọn “Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính” tiếp tục chọn “Tra cứu, thanh toán vi phạm giao thông”

Bước 3: Người vi phạm nhập mã số Quyết định xử phạt được gửi qua tin nhắn và mã bảo mật theo hướng dẫn hiển thị (Mã số Quyết định xử phạt do Cổng dịch vụ công quốc gia đã gửi vào số điện thoại của người vi phạm)

Bước 4: Thực hiện thanh toán và chọn hình thức nhận lại giấy tờ. Người vi phạm có thể chọn thức thanh toán tiền phạt và trả lại giấy tờ theo một trong hai cách sau:

+ Thanh toán trực tuyến và nhận kết quả trực tiếp: Người vi phạm nộp phạt qua Cổng dịch vụ công quốc gia và nhận giấy tờ tạm giữ tại Công an thành phố Lạng Sơn (Số 1 đường Trần Phú, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn)

+ Thanh toán trực tuyến và nhận kết quả tại nhà: Người vi phạm nộp phạt qua Cổng dịch vụ công quốc gia và nhận giấy tờ tạm giữ tại nhà qua dịch vụ của Bưu điện.

Công an thành phố Lạng Sơn

Tin liên quan