Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh DDCI

Xây dựng và triển khai Phần mềm khảo sát sự hài lòng của người dân trong giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh

14-09-2022

Tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị định của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, thời gian qua phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (XNC) Công an tỉnh Lạng Sơn luôn đẩy mạnh cải cách hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục XNC theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân.

Người dân sử dụng phần mềm khảo sát sự hài lòng khi làm thủ tục XNC

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phục vụ nhân dân, đồng thời tăng cường kiểm tra, theo dõi, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đối với CBCS, đảm bảo việc thực thi nhiệm vụ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật và quy định của ngành, từ ngày 04/8/2022 đơn vị đã đưa vào sử dụng Phần mềm khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức khi đến thực hiện thủ tục hành chính tại phòng Quản lý XNC.

Việc khảo sát được thực hiện trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông qua máy tính bảng, màn hình cảm ứng đã kết nối với Phần mềm khảo sát. Các tổ chức, cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính sẽ đánh giá mức độ hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính thông qua 05 câu hỏi đã được mặc định ở máy tính bảng. Nội dung câu hỏi khảo sát tập trung vào các tiêu chí đánh giá mức độ hài lòng và không hài lòng của người dân về chất lượng phục vụ hành chính công như: Về tinh thần trách nhiệm, mức độ thân thiện của cán bộ, chiến sỹ; tiếp cận dịch vụ; niêm yết công khai, thành phần hồ sơ, mức phí và lệ phí; giải quyết thủ tục hành chính; xử lý các phản ánh, kiến nghị. Sau 01 tháng (thông qua thiết bị đo lường), đơn vị đã tiếp nhận hơn 300 ý kiến phản hồi của người dân, 100% ý kiến đều đánh giá mức hài lòng, rất hài lòng, trong đó mức độ rất hài lòng chiếm hơn 85%.

Kết quả đánh giá giúp đơn vị xác định được nhu cầu, nguyện vọng của người dân để không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, đem đến sự hài lòng cho công dân khi đến làm thủ tục XNC./.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh

Tin liên quan