Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh DDCI

Thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của lực lượng Công an

20-05-2022

Ngày 10/5/2022, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 3191/QĐ-BCA về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Theo Quyết định, Bộ Công an ban hành 07 thủ tục hành chính mới là: (1) Đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) lần đầu tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe; (2) Đăng ký sang tên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trong điểm đăng ký tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe; (3) Đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe; (4) Đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe; (5) Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe; (6) Đăng ký tạm thời xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe; (7) Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp xã. Đồng thời sửa đổi, bổ sung đối với 101 thủ tục hành chính thuộc 05 lĩnh vực: (1) Quản lý xuất nhập cảnh; (2) Đăng ký, quản lý con dấu; (3) Quản lý ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; (4) Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; (5) Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính mới ban hành được hướng dẫn rất chi tiết về trình tự thực hiện; cách thức thực hiện; thành phần, số lượng hồ sơ; thời gian giải quyết; đối tượng thực hiện; Cơ quan thực hiện; kết quả thực hiện; lệ phí; tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính và căn cứ pháp lý.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21/05/2020. Thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và được thay thế nêu trên được đăng tải tại chuyên mục Dịch vụ công trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an và Trang thông tin điện tử Công an tỉnh./.

Đội Pháp chế và Quản lý khoa học

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 1. QĐ 3191 cong bo TTHC - gop chung Thong tu 15, 16.doc
2 2. Danh muc TTHC- theo TT 15, 16.doc
3 3. Noi dung chi tiet-cap nhat CSDL.doc

Tin liên quan