Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn

Chính sách

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Xem
1 Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân Chính sách Chi tiết
2 Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với bệnh binh tại Công an cấp tỉnh Chính sách Chi tiết
3 Xét trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học tại Công an cấp tỉnh Chính sách Chi tiết
4 Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến tại Công an cấp tỉnh Chính sách Chi tiết
5 Xét hưởng trợ cấp đối với thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh tại Công an cấp tỉnh Chính sách Chi tiết
6 Xét công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945 tại Công an cấp tỉnh Chính sách Chi tiết
7 Xét công nhận liệt sỹ, cấp bằng “Tổ quốc ghi công” và “Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ” đối với liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ tại Công an cấp tỉnh Chính sách Chi tiết
8 Xét hưởng chế độ đối với người trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước Chính sách Chi tiết
9 Xét hưởng chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ CAND tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm và trên 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương Chính sách Chi tiết
10 Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với những người cộng tác bí mật với cơ quan Công an được Công an từ cấp huyện, Ban An ninh huyện... trở lên tổ chức, quản lý và giao nhiệm vụ hoạt động Chính sách Chi tiết
11 Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với hạ sĩ quan,chiến sĩ QĐND,CAND tham gia chiến đấu,hoạt động ở các chiến trường B,C,K Chính sách Chi tiết
12 Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an nhân dân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước Chính sách Chi tiết
13 Thủ tục: Xét khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại Công an cấp tỉnh Chính sách Chi tiết