Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn

Công an Tỉnh Lạng Sơn

Số ký hiệu
Ngày ban hành (từ ngày) Ngày ban hành (đến ngày)
Loại văn bản Lĩnh vực
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

5 kết quả được tìm thấy

3989/CAT-PV05

1
V/v báo cáo đánh giá, tự chấm điểm, đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" và phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Ngày ban hành: 21/09/2022
Ngày hiệu lực: 21/09/2022
Xem chi tiết

03.3.2022

2
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN VIỆT NAM (20/7/1962 - 20/7/2022) Ngày ban hành: 03/03/2022
Ngày hiệu lực: 03/03/2022
Xem chi tiết

Nghị định 36/20091ND-CP

3
Dự thảo Nghị định thay thế nghị định sô 36/20091ND-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo Ngày ban hành: 29/09/2020
Ngày hiệu lực: 29/09/2020
Xem chi tiết

10.03.2019

4
THÔNG BÁO TIẾP NHẬN THÍ SINH ĐĂNG KÝ SƠ TUYỂN VÀO CÁC TRƯỜNG CAND NĂM 2019 Ngày ban hành: 10/03/2019
Ngày hiệu lực: 10/03/2019
Xem chi tiết

Số: 1411/HD-BCĐ

5
Hưỡng dẫn thực hiện các tiêu chí, trình tự, thủ tục xét duyệt và công nhận khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” theo Thông tư số 23/2012/TT-BCA Ngày ban hành: 27/04/2018
Ngày hiệu lực:
Xem chi tiết