Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn

Đăng ký quản lý cư trú

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Xem
1 Xóa đăng ký tạm trú Đăng ký quản lý cư trú Chi tiết
2 Gia hạn tạm trú Đăng ký quản lý cư trú Chi tiết
3 Đăng ký tạm trú Đăng ký quản lý cư trú Chi tiết
4 Xóa đăng ký thường trú Đăng ký quản lý cư trú Chi tiết
5 Đăng ký thường trú Đăng ký quản lý cư trú Chi tiết
6 Xác nhận thông tin về cư trú Đăng ký quản lý cư trú Chi tiết
7 Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú Đăng ký quản lý cư trú Chi tiết
8 Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú Đăng ký quản lý cư trú Chi tiết
9 Tách hộ Đăng ký quản lý cư trú Chi tiết
10 Thông báo lưu trú Đăng ký quản lý cư trú Chi tiết
11 Khai báo tạm vắng Đăng ký quản lý cư trú Chi tiết