Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn

PHÓNG SỰ ẢNH

Chiến sỹ Cảnh sát giao thông Công an Lạng Sơn - Vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của Nhân dân

Xem Phóng sự

Album ảnh Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Xem Phóng sự

Sôi nổi ngày hội hiến máu tình nguyện trong Công an Lạng Sơn

Xem Phóng sự

Công an tỉnh tổ chức gặp mặt, biểu dương những cán bộ chiến sỹ có thành tích cao tại các cuộc thi, hội diễn, hội thao năm 2018

Xem Phóng sự

Công an Lạng Sơn đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm

Xem Phóng sự

Khỏe để bảo vệ An ninh Tổ quốc

Xem Phóng sự

Cải cách thủ tục hành chính - Vì hạnh phúc nhân dân

Xem Phóng sự

Thi đua học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND

Xem Phóng sự

Vì An ninh Tổ quốc - Vì hạnh phúc nhân dân

Xem Phóng sự

Thi đua vì an ninh tổ Quốc

Xem Phóng sự

Công an Lạng Sơn vì hạnh phúc của nhân dân 2018

Xem Phóng sự

Công an Lạng Sơn đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm năm 2017

Xem Phóng sự

Công an Lạng Sơn Vì hạnh phúc nhân dân

Xem Phóng sự