Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn

Quản lý xuất nhập cảnh

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Xem
1 Gia hạn tạm trú cho người đã được cấp giấy miễn thị thực Quản lý xuất nhập cảnh Chi tiết
2 Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam Quản lý xuất nhập cảnh Chi tiết
3 Cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam Quản lý xuất nhập cảnh Chi tiết
4 Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh Chi tiết
5 Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam Quản lý xuất nhập cảnh Chi tiết
6 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Quản lý xuất nhập cảnh Chi tiết
7 Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Quản lý xuất nhập cảnh Chi tiết
8 Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh Chi tiết
9 Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh Chi tiết
10 Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh Chi tiết
11 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử Quản lý xuất nhập cảnh Chi tiết
12 Cấp văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài Quản lý xuất nhập cảnh Chi tiết
13 Cấp giấy thông hành nhập, xuất cảnh cho công dân Việt Nam sang du lịch các tỉnh, thành phố biên giới Trung Quốc tiếp giáp với Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh Chi tiết
14 Cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước Quản lý xuất nhập cảnh Chi tiết
15 Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông Quản lý xuất nhập cảnh Chi tiết
16 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông thực hiện tại Công an cấp tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh Chi tiết
17 Cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài tại Công an cấp tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh Chi tiết
18 Trình báo mất thẻ ABTC thực hiện tại Công an cấp tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh Chi tiết
19 Cấp giấy thông hành XNC vùng biên giới cho cán bộ,công chức làm việc tại các cơ quan nhà nước có trụ sở đóng tại vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc ở Công an cấp huyện Quản lý xuất nhập cảnh Chi tiết
20 Trình báo mất giấy thông hành thực hiện tại Công an cấp huyện Quản lý xuất nhập cảnh Chi tiết
21 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông thực hiện tại Công an cấp huyện Quản lý xuất nhập cảnh Chi tiết
22 Trình báo mất thẻ ABTC thực hiện tại Công an cấp huyện Quản lý xuất nhập cảnh Chi tiết
23 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp xã Quản lý xuất nhập cảnh Chi tiết
24 Cấp giấy thông hành XNC vùng biên giới cho công dân Việt Nam thường trú tại các xã,phường, thị trấn tiếp giáp đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc ở Công an cấp xã Quản lý xuất nhập cảnh Chi tiết
25 Trình báo mất giấy thông hành thực hiện tại Công an cấp xã Quản lý xuất nhập cảnh Chi tiết
26 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông thực hiện tại Công an cấp xã Quản lý xuất nhập cảnh Chi tiết
27 Trình báo mất thẻ ABTC thực hiện tại Công an cấp xã Quản lý xuất nhập cảnh Chi tiết