Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn

Giới thiệu Công an tỉnh

Lịch sử Công an Lạng Sơn

28-09-2018

QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG, CHIẾN ĐẤU VÀ TRƯỞNG THÀNH
CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN TỈNH LẠNG SƠN
 
I. SỰ RA ĐỜI CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN TỈNH LẠNG SƠN
 
Cùng với sự ra đời của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, ngày 23/8/1945 Tỉnh ủy Lạng Sơn lâm thời đã quyết định thành lập Ty Liêm phóng Lạng Sơn. Thực hiện Sắc lệnh số 23/SL, ngày 21/02/1946 của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc thành lập Công an vụ, ngày 01/6/1946 Ty Liêm phóng Lạng Sơn được đổi tên gọi thành Ty Công an Lạng Sơn, với nhiệm vụ bảo vệ chính quyền cách mạng, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Những ngày đầu thành lập, Công an Lạng Sơn không ngừng củng cố tổ chức, phát triển lực lượng với nhiệm vụ bảo vệ chính quyền cách mạng, đấu tranh trấn áp bọn phản cách mạng, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Trong suốt quá trình từ ngày thành lập đến nay, đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn luôn quan tâm và làm tốt công tác xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán, bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ, chiến sĩ; tăng cường công tác quản lý cán bộ. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an Lạng Sơn không ngừng tăng lên cả về số lượng và chất lượng; cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ công tác, chiến đấu ngày càng hiện đại, thiết thực, cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác đảm bảo an ninh, trật tự.
 
II. CÔNG AN LẠNG SƠN TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (GIAI ĐOẠN 1946-1954)
 
Ngay từ ngày đầu mới thành lập, ở thời điểm thù trong, giặc ngoài từng phút, từng giờ đe dọa thành quả cách mạng, lực lượng Công an Lạng Sơn đã kiên cường, dũng cảm, mưu trí đấu tranh, phá tan nhiều âm mưu phá hoại của địch. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Công an Lạng Sơn đã phối hợp đập tan âm mưu phá hoại các hoạt động gián điệp, biệt kích của địch, xây dựng phong trào “phòng gian, bảo mật”, giữ vững an ninh, trật tự vùng tự do, các khu căn cứ, bảo vệ an toàn các khu cơ quan lãnh đạo kháng chiến, tài sản, kho tàng, công xưởng, bảo vệ nhân dân. Những đội quân hành động, điệp báo đã luồn sâu vào vùng địch tạm chiếm, xây dựng nhiều cơ sở bí mật hoạt động trong các căn cứ quân sự, tình báo, hành chính của địch, nắm tình hình, thu thập được nhiều tin tức bí mật, phá tề, trừ gian, diệt ác, trừng trị những tên mật thám đầu sỏ và tay sai nguy hiểm ngay trong lòng địch, đồng thời tổ chức đánh nhiều trận vào đồn, bốt làm tiêu diệt sinh lực địch, góp phần to lớn vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
 
Sau khi miền Bắc hoàn toàn giải phóng (năm 1954), Công an Lạng Sơn đã từng bước củng cố, kiện toàn về tổ chức, đẩy mạnh phong trào quần chúng giữ gìn an ninh, trật tự; đánh mạnh vào các tổ chức phản động, bóc gỡ số cơ sở tay sai do thực dân Pháp cài lại; đấu tranh chống lại chiến dịch của địch cưỡng ép đồng bào ta di cư vào Nam; đấu tranh với đối tượng hình sự, trộm cắp, cướp của giết người, cờ bạc, mại dâm, nghiện hút… góp phần đảm bảo an ninh, trật tự ở địa phương và thực hiện thắng lợi công cuộc khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội.
 
III. CÔNG AN LẠNG SƠN TRONG SỰ NGHIỆP KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC (1954-1975)
 
Khi đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc, Lạng Sơn trở thành đầu mối tiếp nhận vũ khí, hàng hóa viện trợ từ các nước xã hội chủ nghĩa. Do đó đã trở thành trọng điểm đánh phá và hoạt động gián điệp, biệt kích của địch. Trước tình hình đó, Công an Lạng Sơn đã tập trung phát động phong trào “bảo vệ trị an”, “bảo mật, phòng gian” phục vụ công tác bảo vệ hàng hóa, giao thông vận chuyển, bảo vệ đường ống dẫn dầu, giữ gìn an ninh, trật tự địa bàn. Ở những nơi bị địch bắn phá các liệt, lực lượng Công an đã hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân sơ tán, cứu chữa người bị thương và tổ chức tuần tra canh gác bảo vệ các mục tiêu trọng điểm, các kho tàng, bến bãi không để mất tài sản của Nhà nước, bảo vệ các đợt vận chuyển hàng hóa lớn. Với tinh thần tất cả vì tiền tuyến và miền Nam ruột thịt, từ năm 1967 đến tháng 3 năm 1975, Công an Lạng Sơn đã huy động 126 cán bộ, chiến sỹ tình nguyện lên đường tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam, nhiều đồng chí đã anh dũng chiến đấu hy sinh, góp phần cùng cả nước đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, làm nên đại thắng mùa Xuân 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.
 
IV. CÔNG AN LẠNG SƠN TRONG THỜI KỲ THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC, XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC (GIAI ĐOẠN 1975 ĐẾN NAY)
 
Sau ngày đất nước thống nhất, cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong những năm 1975-1978, các thế lực thù địch và bọn phản động lưu vong câu kết với các phần tử phản cách mạng trong nước đẩy mạnh các hoạt động chống phá cách mạng nước ta. Lực lượng Công an Lạng Sơn đã vận dụng sáng tạo tư tưởng chỉ đạo của Đảng, của Bộ vào công tác bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn. Tăng cường phát triển phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở hầu khắp các xã biên giới, tạo cơ sở thuận lợi cho việc củng cố phòng tuyến an ninh biên giới, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, đoàn thể; củng cố lực lượng công an xã, dân quân tự vệ; tuyên truyền giáo dục quần chúng nâng cao nhận thức chính trị, nắm vững đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhận rõ âm mưu thủ đoạn hoạt động của kẻ địch, tự nguyện tích cực tham gia tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, chống địch xâm nhập, chống lấn chiếm đất đai. Trong cuộc chiến đấu chống xâm lược ở biên giới phía Bắc, lực lượng Công an vừa tổ chức bảo vệ an toàn cho nhân dân sơ tán, các cơ quan xí nghiệp vận chuyển phương tiện làm việc, tài sản, hàng hóa về tuyến sau, vừa phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương kiên quyết đánh trả, tiêu diệt, ngăn chặn bước tiến quân của địch, góp phần làm thất bại cuộc chiến tranh xâm lược của địch, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
 
Bước vào thời kỳ đổi mới, Lạng Sơn trở thành địa bàn sôi động về các hoạt động thương mại - du lịch… tạo cơ hội phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời cũng làm phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự. Đó là hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng của cơ quan đặc biệt nước ngoài, tổ chức phản động; trật tự an toàn xã hội cũng diễn biến phức tạp hơn, tình hình tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy gia tăng. Trước tình hình trên, lực lượng Công an Lạng Sơn đã đoàn kết, mưu trí, dũng cảm, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội, giữ vững ổn định chính trị, triển khai thực hiện có hiệu quả “Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”, “Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm”, “Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm ma túy”…gắn với phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Do đó đã từng bước kiềm chế được sự gia tăng của tội phạm, nhiều loại tội phạm nguy hiểm bị đẩy lùi, bảo vệ an toàn tài sản của Nhà nước, tính mạng, tài sản của nhân dân.
 
Từ khi thành lập đến nay, Công an Lạng Sơn thường xuyên quan tâm làm tốt công tác xây dựng lực lượng, hậu cần; xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo từng giai đoạn lịch sử cách mạng. Trong suốt quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Công an Lạng Sơn đã không ngừng củng cố về mọi mặt; công tác xây dựng lực lượng, hậu cần hàng năm tiếp tục được đầu tư, nhất là cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện; trình độ đội ngũ cán bộ Công an tiếp tục được quan tâm đào tạo nâng cao, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.
 
V. NHỮNG PHẦN THƯỞNG CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TRAO TẶNG CÔNG AN TỈNH LẠNG SƠN
 
Trải qua hơn 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, với những thành tích chiến công tiêu biểu xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự, Công an Lạng Sơn đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, các cấp, các ngành ghi nhận và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh và phong tặng danh hiệu “Đơn vị anh hùng lực lượng VTND”; 01 Huân chương quân công hạng Nhất, 02 Huân chương quân công hạng hạng Ba; 02 lần nhận Cờ thưởng luân lưu của Hồ Chủ Tịch; 06 lần nhận cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ; 16 lần nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an; 06 lượt tập thể, 09 cá nhân được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; 815 lượt đơn vị, cá nhân được tặng thưởng Huân chương quân công, Huân chương chiến công các hạng về thành tích xuất sắc trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; hàng chục ngàn lượt cán bộ, chiến sỹ được tặng Bằng khen, Giấy khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh.
 
Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp, cán bộ, chiến sỹ Công an Lạng Sơn tự hào tiếp bước trên những trang sử vàng chói lọi, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân./.

Tin liên quan