Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn

Các cơ quan, bộ nghành khác

Số ký hiệu
Ngày ban hành (từ ngày) Ngày ban hành (đến ngày)
Loại văn bản Lĩnh vực
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

44 kết quả được tìm thấy

Thông tư 44/2023/TT-BTC

1
Thông tư số 44/2023/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp Ngày ban hành: 29/06/2023
Ngày hiệu lực: 01/07/2023
Xem chi tiết

Quyết định 641/QĐ-TTg

2
Quyết định sô 641/QĐ-TTg ngày 05/6/2023 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an Ngày ban hành: 05/06/2023
Ngày hiệu lực: 05/06/2023
Xem chi tiết

Thông tư 33/2023/TT-BTC

3
Thông tư quy định về xác định xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Ngày ban hành: 31/05/2023
Ngày hiệu lực: 15/07/2023
Xem chi tiết

Nghị định 13/2023/NĐ-CP

4
Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân Ngày ban hành: 17/04/2023
Ngày hiệu lực: 01/07/2023
Xem chi tiết

Quyết định 09/2023/QĐ-TTg

5
Quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, cấp và quản lý thẻ đi lại doanh nhân APEC Ngày ban hành: 12/04/2023
Ngày hiệu lực: 10/07/2023
Xem chi tiết

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

6
Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 - 15/6/2023) Ngày ban hành: 28/03/2023
Ngày hiệu lực: 28/03/2023
Xem chi tiết

Nghị định 09/2023/NĐ-CP

7
Nghị định quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 54/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam Ngày ban hành: 13/03/2023
Ngày hiệu lực: 13/03/2023
Xem chi tiết

Thông tư 18/2023/TT-BTC

8
Thông tư số 18/2023/TT-BTC ngày 21/3/2023 quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước đảm bảo hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính Ngày ban hành: 18/02/2023
Ngày hiệu lực: 05/05/2023
Xem chi tiết

Nghị định 104/2022/NĐ-CP

9
Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công Ngày ban hành: 21/12/2022
Ngày hiệu lực: 01/01/2023
Xem chi tiết

Quyết định 25/2022/QĐ-TTg

10
Quyết định số 25/2022/QĐ-TTg ngày 12/12/2022 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ Ngày ban hành: 12/12/2022
Ngày hiệu lực: 12/12/2022
Xem chi tiết