Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn

Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Xem
1 Thủ tục cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Chi tiết
2 Thủ tục: Đăng ký xe lần đầu tại Phòng Cảnh sát giao thông Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Chi tiết
3 Thủ tục: Đăng ký sang tên, di chuyển xe tại Phòng Cảnh sát giao thông Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Chi tiết
4 Thủ tục: Cấp đổi chứng nhận đăng ký, biển số xe tại Phòng Cảnh sát giao thông Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Chi tiết
5 Thủ tục: Cấp lại chứng nhận đăng ký, biển số xe tại Phòng Cảnh sát giao thông Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Chi tiết
6 Thủ tục: Đăng ký xe tạm thời tại Phòng Cảnh sát giao thông Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Chi tiết
7 Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Phòng Cảnh sát giao thông Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Chi tiết
8 Thủ tục cấp phù hiệu kiểm soát cho xe ô tô mang biển số khu kinh tế theo quy định của Chính phủ vào hoạt động trong nội địa Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Chi tiết
9 Thủ tục: Đăng ký xe lần đầu tại Công an cấp huyện Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Chi tiết
10 Thủ tục: Đăng ký sang tên, di chuyển xe tại Công an cấp huyện Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Chi tiết
11 Thủ tục: Cấp đổi chứng nhận đăng ký, biển số xe tại Công an cấp huyện Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Chi tiết
12 Thủ tục: Cấp lại chứng nhận đăng ký, biển số xe tại Công an cấp huyện Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Chi tiết
13 Thủ tục: Đăng ký xe tạm thời tại Công an cấp huyện Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Chi tiết
14 Thủ tục: Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Chi tiết
15 Thủ tục: Đăng ký xe lần đầu tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Chi tiết
16 Thủ tục: Đăng ký sang tên, di chuyển xe mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Chi tiết
17 Thủ tục: Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Chi tiết
18 Thủ tục: Cấp lại chứng nhận đăng ký, biển số xe tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Chi tiết
19 Thủ tục: Đăng ký xe tạm thời tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Chi tiết
20 Thủ tục: Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Chi tiết