Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn
10 Điểm mới của Luật Căn cước có hiệu lực từ ngày 01/7/2024

Ngày 27/11/2023, Quốc hội khóa XV đã chính thức thông qua Luật Căn cước, chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Luật Căn cước năm 2023 quy định mở rộng, tích hợp nhiều thông tin khác của công dân và người gốc Việt Nam trong các cơ sở dữ liệu khác vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước so với Luật Căn cước công dân năm 2014 để trực tiếp phục vụ cho việc ứng dụng tiện ích của thẻ căn cước, căn cước điện tử, kết nối, chia sẻ thông tin người dân.

Một số nội dung đáng chú ý của Luật Căn cước

07-12-2023

Ngày 27/11, Luật Căn cước đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6, sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.

Các chức danh Trưởng phòng nghiệp vụ của Công an nhân dân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

07-12-2023

Ngày 17/11/2023, Bộ Công an ban hành Thông tư số 65/2023/TT-BCA quy định về Trưởng phòng nghiệp vụ của Công an nhân dân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2024.