Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn

Số ký hiệu
Ngày ban hành (từ ngày) Ngày ban hành (đến ngày)
Loại văn bản Lĩnh vực
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

139 kết quả được tìm thấy

Quyết định 5568/QĐ-BCA

1
Quyết định về viêc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an Ngày ban hành: 15/08/2023
Ngày hiệu lực: 15/08/2023
Xem chi tiết

Quyết định 5625/QĐ-BCA-C06

2
Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ trong các lĩnh vực quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý con dấu; quản lý, sử dụng pháo thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an Ngày ban hành: 15/08/2023
Ngày hiệu lực: 15/08/2023
Xem chi tiết

Thông tư 32/2023/TT-BCA

3
Thông tư quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông Ngày ban hành: 01/08/2023
Ngày hiệu lực: 15/09/2023
Xem chi tiết

Quyết định 4977/QĐ-BCA

4
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được thay thế trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an Ngày ban hành: 14/07/2023
Ngày hiệu lực: 14/07/2023
Xem chi tiết

Thông tư 44/2023/TT-BTC

5
Thông tư số 44/2023/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp Ngày ban hành: 29/06/2023
Ngày hiệu lực: 01/07/2023
Xem chi tiết

Quyết định 4088/QĐ-BCA-C06

6
Quyết định số 4088/QĐ-BCA-C06 ngày 13/6/2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký quản lý cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an Ngày ban hành: 13/06/2023
Ngày hiệu lực: 13/06/2023
Xem chi tiết

Quyết định 641/QĐ-TTg

7
Quyết định sô 641/QĐ-TTg ngày 05/6/2023 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an Ngày ban hành: 05/06/2023
Ngày hiệu lực: 05/06/2023
Xem chi tiết

Thông tư 33/2023/TT-BTC

8
Thông tư quy định về xác định xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Ngày ban hành: 31/05/2023
Ngày hiệu lực: 15/07/2023
Xem chi tiết

Thông tư liên tịch 03/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC

9
Thông tư liên tịch số 03/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định về phối hợp thông báo hoặc gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội Ngày ban hành: 12/05/2023
Ngày hiệu lực: 01/07/2023
Xem chi tiết

Quyết định 2248/QĐ-BCa

10
Quyết định ban hành quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan đến xác nhận nơi cư trú thuộc thẩm quyền của Bộ Công an Ngày ban hành: 20/04/2023
Ngày hiệu lực: 20/04/2023
Xem chi tiết