Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn
Lịch tiếp công dân trong lĩnh vực quản lý giao thông - Phòng CSGT

Thời gian: Từ ngày 01/4/2024 đến ngày 07/04/2024.

Lịch tiếp công dân trong lĩnh vực quản lý giao thông - Phòng CSGT

Thời gian: Từ ngày 08/04/2024 đến ngày 14/04/2024.

Lịch tiếp công dân trong lĩnh vực quản lý giao thông - Phòng CSGT

Thời gian: Từ ngày 15/04/2024 đến ngày 21/04/2024.

Lịch tiếp công dân trong lĩnh vực quản lý giao thông - Phòng CSGT

Thời gian: Từ ngày 22/04/2024 đến ngày 30/04/2024.

Tuyên truyền ATGT tới các doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng

Ngày 18/01/2023, Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Tràng Định tổ chức buổi tuyên truyền an toàn giao thông (ATGT) đến 02 doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng, vận tải hàng hoá rời Loan Vang và Châu Hậu tại thôn Cắp Kẻ, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định.