Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn

Giới thiệu Công an tỉnh

Lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn đương nhiệm

05-07-2023

 

Đại tá Thái Hồng Công

Năm sinh: 1966

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Chức vụ: Giám đốc Công an tỉnh 

 

Đại tá Đỗ Ngọc Bình

Năm sinh: 1967

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Chức vụ: Phó Giám đốc Công an tỉnh

Đại tá Triệu Tuấn Hải

Năm sinh: 1972

Dân tộc: Nùng

Quê quán: Huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Chức vụ: Phó Giám đốc Công an tỉnh

Đại tá Nguyễn Xuân Thu

Năm sinh: 1967

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Chức vụ: Phó Giám đốc Công an tỉnh

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn

Năm sinh: 1966

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Chức vụ: Phó Giám đốc Công an tỉnh

Đại tá Hứa Triều Dương

Năm sinh: 1977

Dân tộc: Nùng

Quê quán: Xã Minh Khai, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Chức vụ: Phó Giám đốc Công an tỉnh

 

 

Tin liên quan