Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn

Chỉ đạo điều hành

Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

26-04-2021

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Công an tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đợt cao điểm từ ngày 23/4 đến ngày 23/6/2021.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Lạng Sơn ra quân cao điểm bảo đảm ANTT bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ diễn ra vào ngày 23/5/2021, đây là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của cả nước nói chung và Lạng Sơn nói riêng. Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử, Lãnh đạo Công an tỉnh đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, chỉ đạo các phòng, Công an các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện.

Trong đó, chỉ đạo các đơn vị tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp công tác nghiệp vụ, nắm chắc tình hình địa bàn, tuyến, lĩnh vực, đối tượng trọng điểm; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, khủng bố và các phần tử chống đối; làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, tăng cường tấn công trấn áp, xử lý các loại tội phạm, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về TTXH, phòng chống dịch Covid-19; phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phối hợp tuyên truyền, định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm và nghĩa vụ của người công dân khi tham gia bầu cử; tập trung xử lý, giải quyết các vụ việc ngay tại cơ sở, không để phát sinh thành “điểm nóng”, duy trì sự ổn định về ANTT trong dịp bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp huy động tối đa sự vào cuộc của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm TTATXH; tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị, các lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm ANTT, tạo khí thế mạnh mẽ tấn công, trấn áp tội phạm. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, quy chế, quy trình công tác, chế độ thông tin báo cáo, trực ban, trực chiến sẵn sàng chiến đấu, gắn với đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý CBCS phòng ngừa sai phạm. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách và kịp thời động viên, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác.

Bám sát chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, các phòng, Công an huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, giao chỉ tiêu cụ thể cho các đội nghiệp vụ, CBCS thực hiện nghiêm túc, bảo đảm ANTT, an toàn cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội lớn, an toàn của toàn dân./.

Thu Trang - Công an tỉnh

Tin liên quan