Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn

Thông tin liên hệ

Đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC, DVC

24-11-2023

STT

Cơ quan, đơn vị, địa phương

Địa chỉ cơ quan

Số điện thoại

Email

1

Công an tỉnh

Số 15 Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

069.2569.388

congantinh@langson.gov.vn

2

Phòng PA08

Số 12 Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

069.2569.158

 

3

Phòng PC06

Số 15 Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

02053.814.748

02053.800.299

 

4

Phòng PC07

Số 13 Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

02053.776.114

 

5

Phòng PC08

Số 32 Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

069.2569.136

069.2569.086

12langson1@gmail.com

6

CATP Lạng Sơn

Số 1 Trần Phú, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

0205.3870.032

 

7

CAP Chi Lăng

Đường Quang Trung, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

0205.3812.435

 

8

CAP Đông Kinh

Số 499 Bà Triệu, phường Đông Kinh, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

0205.3870.434

 

9

CAP Hoàng Văn Thụ

Số 23B Lê Lai, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

0205.3870.437

 

10

CAP Vĩnh Trại

Số 68 Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

0205.3871.605

 

11

CAP Tam Thanh

Số 138 Lê Hồng Phong, phường Tam Thanh, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

0205.3870.436

 

12

CAX Mai Pha

Thôn Khòn Khuyên, xã Mai Pha, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

0205.3844.888

 

13

CAX Quảng Lạc

Thôn Quảng Trung 1, xã Quảng Lạc, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

0205.3720.720

 

14

CAX Hoàng Đồng

Số 759 Trần Đăng Ninh, thôn Hoàng Tân, xã Hoàng Đồng, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

0205.3716.222

 

15

CAH Cao Lộc

Số 135, đường 3/2 khối 6, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

0205.3861.497

 

16

CATT Cao Lộc

Thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

0205.3816.001

 

17

CATT Đồng Đăng

Thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

0205.3816.002

 

18

CAX Công Sơn

Xã Công Sơn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

0205.3816.012

 

19

CAX Mẫu Sơn

Xã Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

0205.3816.006

 

20

CAX Hòa Cư

Xã Hòa Cư, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

0205.3516.650

 

21

CAX Bảo Lâm

Xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

0205.3816.005

 

22

CAX Cao Lâu

Xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

0205.3816.004

 

23

CAX Xuất Lễ

Xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

0205.3816.008

 

24

CAX Tân Liên

Xã Tân Liên, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

0205.3816.022

 

25

CAX Gia Cát

Xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

0205.3816.023

 

26

CAX Hải Yến

Xã Hải Yến, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

0205.3816.011

 

27

CAX Thụy Hùng

Xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

0205.3816.018

 

28

CAX Lộc Yên

Xã Lộc Yên, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

0205.3516.652

 

29

CAX Thanh Lòa

Xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

0205.3816.009

 

30

CAX Thạch Đạn

Xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

0205.3816.014

 

31

CAX Hồng Phong

Xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

0205.3816.020

 

32

CAX Phú Xá

Xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

0205.3816.019

 

33

CAX Bình Trung

Xã Bình Trung, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

0205.3816.021

 

34

CAX Yên Trạch

Xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

0205.3816.015

 

35

CAX Tân Thành

Xã Tân Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

0205.3516.654

 

36

CAX Xuân Long

Xã Xuân Long, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

0205.3816.016

 

37

CAX Hợp Thành

Xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

0205.3816.003

 

38

CAH Văn Quan

Phố Đức Hinh, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

0205.3830.081

 

39

CATT Văn Quan

Phố Nà Lộc, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

0205.3831.007

 

40

CAX Tri Lễ

Thôn Bản Châu, xã Tri Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

0205.3831.010

 

41

CAX Hữu Lễ

Thôn Bản Rượi, xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

0205.3831.003

 

42

CAX Lương Năng

Thôn Nà Thang, xã Lương Năng, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

0205.3831.005

 

43

CAX Tràng Các

Thôn Nà Khàn, xã Tràng Các, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

0205.3831.008

 

44

CAX Bình Phúc

Thôn Bản Dạ, xã Bình Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

0205.3831.001

 

45

CAX Đồng Giáp

Thôn Nà Bản, xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

0205.3831.002

 

46

CAX Tân Đoàn

Thôn Ba Xã, xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

0205.3831.006

 

47

CAX Khánh Khê

Thôn Đoàn Kết, xã Khánh Khê, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

0205.3831.004

 

48

CAX Tràng Phái

Thôn Còn Riềng, xã Tràng Phái, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

0205.3831.009

 

49

CAX Tú Xuyên

Thôn Hang Nà, xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

0205.3831.011

 

50

CAX Trấn Ninh

Thôn Khau Ngòa, xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

0205.3831.013

 

51

CAX Liên Hội

Thôn Nà Me, xã Liên Hội, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

0205.3832.022

 

52

CAX Yên Phúc

Thôn Nam, xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

0205.3832.021

 

53

CAX Hòa Bình

Thôn Nà Thượng, xã Hòa Bình, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

0205.3832.024

 

54

CAX An Sơn

Thôn Bình Đãng, xã An Sơn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

0205.3832.025

 

55

CAX Điềm He

Phố Điềm He 1, xã Điềm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

0205.3831.012

 

56

CAH Đình Lập

Khuổi Hân, thôn Phật Chỉ, xã Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

0205.3846.668

 

57

CATT Đình Lập

Khu 7, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

0205.3848.668

 

58

CATT Nông trường Thái Bình

Khu Thống nhất, thị trấn Nông Trường Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

0205.3847.111

 

59

CAX Đình Lập

Thôn Còn Đuống, xã Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

0205.3848.222

 

60

CAX Thái Bình

Thôn Bản Mục, xã Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

0205.3848.111

 

61

CAX Lâm Ca

Thôn Pắc Vằn, xã Lâm Ca, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

0205.3847.000

 

62

CAX Châu Sơn

Thôn Thống Nhất, xã Châu Sơn, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

0205.3848.333

 

63

CAX Bắc Lãng

Thôn Nà Phai, xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

0205.3559.599

 

64

CAX Cường Lợi

Thôn Khe Bó, xã Cường Lợi, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

0205.3516.559

 

65

CAX Đồng Thắng</