Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn

Thông tin liên hệ

Điện thoại đường dây nóng

08-04-2024

STT

Đơn vị

Số điện thoại

1

Trực ban Công an tỉnh

069.2566.112

2

Tiếp nhận tin báo về tội phạm của Cơ quan Cảnh sát điều tra

0205.3858.999

3

Tiếp nhận tin báo về tội phạm của Cơ quan An ninh điều tra

069.2569.133

4

Tiếp nhận, xử lý tin phản ánh tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh

069.2569.188

082.2569.188

5

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

 

 

 

Trực ban

069.2569.176

6

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH

 

 

 

Trực ban

02053.114

0205.3719.114

 

 

Đội chữa cháy và CNCH khu vực Đồng Đăng

0205.3850.114

 

 

Đội chữa cháy và CNCH khu vực II

0205.3899.114

7

Phòng Cảnh sát giao thông

 

 

 

Trực ban

069.2569.358

0205.3811.294

 

 

Đội tuyên truyền – Xử lý

069.2569.086

 

 

Đội Đăng ký xe

069.2569.136

 

 

Trạm KSGT Tùng Diễn

0205.3824.223

8

Công an Thành phố Lạng Sơn

 

 

 

Trực ban

0205.3783.555

 

 

Đội Điều tra tổng hợp

0205.3870.032

 

 

Đội Cảnh sát QLHC vể TTXH

0205.3755.999

 

 

Đội CSGT-TT

0205.3898.986

0205.3815.815

9

Công an huyện Bắc Sơn

 

 

 

Trực ban

0205.3837.231

 

 

Đội Điều tra tổng hợp

0205.3838.668

 

 

Đội Cảnh sát QLHC vể TTXH

0205.3839.886

 

 

Đội CSGT-TT

0205.3839.888

10

Công an huyện Bình gia

 

 

 

Trực ban

0205.3834.202

 

 

Đội Điều tra tổng hợp

0205.3836.677

 

 

Đội Cảnh sát QLHC vể TTXH

0205.3836.234

 

 

Đội CSGT-TT

0205.3835.066

11

Công an huyện Cao Lộc

 

 

 

Trực ban

0205.3861.497

12

Công an huyện Chi Lăng

 

 

 

Trực ban

0205.3820.259

13

Công an huyện Đình Lập

 

 

 

Trực ban

0205.3834.202

 

 

Đội Điều tra tổng hợp

0205.3846.204

 

 

Đội Cảnh sát QLHC vể TTXH

0205.3846.589

 

 

Đội CSGT-TT

0205.3846.403

14

Công an huyện Hữu Lũng

 

 

 

Trực ban

0205.3825.022

 

Đội Điều tra tổng hợp

0205.3827.668

 

Đội Cảnh sát QLHC vể TTXH

0205.3727.034

 

Đội CSGT-TT

0205.3827.757

15

Công an huyện Lộc Bình

 

 

Trực ban

0205.2216.147

 

Đội CSGT-TT

0205.3555.113

16

Công an huyện Tràng Định

 

 

Trực ban

0205.3883.091

 

Đội Điều tra tổng hợp

0205.3886.995

 

Đội Cảnh sát QLHC vể TTXH

0205.3886.595

 

Đội CSGT-TT

0205.3886.116

17

Công an huyện Văn Quan

 

 

Trực ban

0205.3830.081

18

Công an huyện Văn Lãng

 

 

Trực ban

0205.3880.116

 

Trực ban hình sự

02053.881.799

 

Tin liên quan