Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn

Hoạt động Công an tỉnh

Công an Lạng Sơn mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2023

15-12-2023

Sáng ngày 13/12/2023, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới thuộc các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Công an tỉnh năm 2023.


Toàn cảnh lễ khai giảng lớp bồi dưỡng

Trong thời gian 07 ngày (từ ngày 13/12 đến ngày 20/12/2023), các đồng chí đảng viên mới được các đồng chí giảng viên của Đảng ủy Công an tỉnh truyền đạt và nghiên cứu 10 chuyên đề do Ban tuyên giáo Trung ương quy định. Qua đó, học viên sẽ nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và Cách mạng Việt Nam; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức và việc phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam... Đây là các chuyên đề cốt lõi, có tính khái quá cao, cơ bản và cần thiết, bám sát đặc điểm, tình hình công tác đảm bảo ANTT và xây dựng Công an Lạng Sơn. Trên cơ sở đó, mỗi đồng chí đảng viên mới xác định rõ hơn việc phấn đấu liên tục, không ngừng học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, trau dồi năng lực công tác, sớm đủ điều kiện để trở thành đảng viên chính thức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần đảm bảo ANTT, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Các đồng chí đảng viên mới được các đồng chí giảng viên của Đảng ủy Công an tỉnh truyền đạt và nghiên cứu các chuyên đề do Ban tuyên giáo Trung ương quy định

Sau thời gian học tập, các đồng chí đảng viên mới sẽ viết bài thu hoạch để Ban tổ chức đánh giá chất lượng quá trình học tập và tổ chức cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2023./.

                                                                   VIỆT DŨNG - CÔNG AN LẠNG SƠN

Tin liên quan