Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn

Hoạt động Công an tỉnh

Công an thành phố Lạng Sơn phối hợp tổ chức Đại hội Cựu CAND thành phố Lạng Sơn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028

02-04-2024

Ngày 30/03/2024, Ban Vận động thành lập Hội Cựu Công an nhân dân thành phố Lạng Sơn tổ chức Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân thành phố Lạng sơn, nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội Cựu CAND thành phố Lạng Sơn được thành lập theo Quyết định số 654/QĐ-UBND, ngày 18/03/2024 của UBND Thành phố với 50 hội viên ban đầu, hiện nay là khoảng 300 hội viên đăng ký. Đây là tổ chức xã hội, hoạt động theo điều lệ Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của Pháp luật và chịu sự quản lý Nhà nước của UBND Thành phố.


Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố trao quyết định thành lập Hội Cựu CAND thành phố Lạng Sơn

Tại Đại hội các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết và thống nhất thông qua phương hướng hoạt động, Điều lệ Hội và đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023 - 2028.  Biểu quyết bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành, 05 đồng chí vào Ban Thường vụ và 03 đồng chí vào Ban Kiểm tra, bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2023 - 2028.


Đồng chí Nguyễn Xuân Thu, Phó Giám đốc Công an tỉnh
 tặng hoa chúc mừng Đại hội

Việc thành lập Hội Cựu CAND thành phố Lạng Sơn nhằm tập hợp, đoàn kết các thế hệ cựu công an nhân dân trên địa bàn thành phố, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội và ổn định phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

 

Anh Khoa, Ngọc Tân - Công an tỉnh

 

Tin liên quan