Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn

Hoạt động Công an tỉnh

CÔNG AN TỈNH LẠNG SƠN CÔNG KHAI QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

24-02-2024

Ngày 17/11/2023, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành Thông tư số 66/2023/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú; Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú; Thông tư số 57/2021/TT-BCA, ngày 15/5/2021 của Bộ Trưởng Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú (Thông tư số 66/2023/TT-BCA). Trong đó có nội dung bãi bỏ quy định về việc nộp hồ sơ đề nghị cấp văn bản đồng ý cho giải quyết đăng ký thường trú của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Bộ Công an đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài về Việt Nam sinh sống không có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng.

Để triển khai thực hiện thống nhất, kịp thời, hiệu quả quy định của Thông tư số 66/2023/TT-BCA và các quy định của Chính phủ, Bộ Công an về công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, ngày 20/02/2024, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đã ký ban hành Quyết định số 762/QĐ-CAT-PA08 về việc công khai áp dụng các Quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý xuất nhập cảnh, gồm 26 thủ tục hành chính thực hiện ở 3 cấp: Tỉnh (17 thủ tục), huyện (04 thủ tục), xã (05 thủ tục).


Công an tỉnh đã gửi thông báo danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý xuất nhập cảnh đến các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức niêm yết công khai các thủ tục hành chính (bao gồm nội dung, biểu mẫu, tờ khai, quy trình thực hiện cụ thể) tại trụ sở tiếp công dân và Trang thông tin điện tử Công an Lạng Sơn (http://congan.langson.gov.vn) để các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức biết, thuận tiện trong việc thực hiện thủ tục hành chính./.

                                                  Hoàng Cao Đài – Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh

 

Tin liên quan