Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn

Hoạt động Công an tỉnh

Công an tỉnh Lạng Sơn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về công tác tuyển sinh Công an nhân dân năm 2024

12-04-2024

Nhằm mục đích thu hút, tuyển chọn được nhiều thí sinh có chất lượng vào các học viện, trường Công an nhân dân, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Công an nói chung và Công an địa phương nói riêng, phục vụ mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị. Năm 2024, Công an tỉnh Lạng Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tuyển sinh Công an nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, thiết thực.

Thực hiện Hướng dẫn tuyển sinh Công an nhân dân năm 2024 của Bộ Công an, Công an tỉnh đã chủ động xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh hệ chính quy tuyển mới, Văn bằng 2 tuyển mới vào các học viện, trường Công an nhân dân, chỉ đạo các đơn vị chức năng trong Công an tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ chiến sĩ, đồng thời đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nhằm cung cấp thông tin rộng rãi đến công dân, học sinh trên địa bàn với nhiều hình thức đa dạng: Đăng tải thông báo tuyển sinh Công an nhân dân trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh; các Fanpage của Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Công an huyện, thành phố; phối hợp đăng thông báo trên bản tin của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; phát bản tin thông báo trên chuyên mục “Vì An ninh xứ Lạng”; ban hành văn bản thông báo đến UBND xã, phường, thị trấn và các trường THPT trên địa bàn... Đặc biệt năm 2024, Công an tỉnh đã phát hành hơn 4000 tờ rơi, cấp phát cho các đơn vị sơ tuyển để phục vụ công tác tuyên truyền, trong đó cán bộ tuyển sinh các đơn vị đã trực tiếp hướng dẫn, phổ biến, tuyên truyền tại các đơn vị hiện đang quản lý chiến sĩ nghĩa vụ và các Trường THPT trên địa bàn, cung cấp các thông tin cần thiết về chỉ tiêu, đối tượng, điều kiện dự tuyển, phương thức tuyển sinh, tổ chức bài thi đánh giá của Bộ Công an, thủ tục, hồ sơ, mức thu dịch vụ tuyển sinh, thời gian, địa điểm tiếp nhận đăng ký sơ tuyển, công tác sơ tuyển, thời gian, địa điểm thi tuyển và các nội dung khác có liên quan.

Ảnh: Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh phối hợp
với các Trường THPT trên địa bàn Thành phố Lạng Sơn tổ chức tuyên truyền
về công tác tuyển sinh CAND năm 2024

Ảnh: Cán bộ tuyển sinh trực tiếp thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn trình tự,
thủ tục đăng ký sơ tuyển cho CSNV và học sinh THPT trên địa bàn

Nhờ thực hiện có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, kết thúc thời hạn đăng ký sơ tuyển đã có gần 600 thí sinh đăng ký dự tuyển vào các học viện, trường Công an nhân dân năm 2024, trong đó có nhiều học sinh khá, giỏi, có phẩm chất đạo đức tốt, có khả năng, trình độ về ngoại ngữ... Trong thời gian tới Công an tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện quy trình sơ tuyển (khám sức khỏe, kiểm tra khả năng vận động...) theo quy định./.

Hoàng Thùy - Phòng Tổ chức cán bộ

 

Tin liên quan