Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn

Hoạt động Công an tỉnh

Công bố quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện và khen thưởng phạm nhân

04-01-2024

Ngày 04/01/2024, Trại Tạm giam Công an tỉnh tổ chức Lễ công bố quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện và khen thưởng các phạm nhân đợt cuối năm 2023.
 
Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn trao quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện
đợt cuối năm 2023 cho các phạm nhân
 
Tại chương trình, Trại Tạm giam Công an tỉnh đã công bố quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đợt cuối năm 2023 cho 08 phạm nhân. Đây là những phạm nhân phạm tội lần đầu, đã chấp hành được 1/2 mức án, khắc phục 100% hậu quả, xếp loại chấp hành án phạt tù khá, tốt, có nơi cư trú rõ ràng và đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù. Trại Tạm giam Công an tỉnh cũng đã công bố quyết định khen thưởng đối với 30 phạm nhân, trong đó 24 phạm nhân xếp loại tốt, 06 phạm nhân xếp loại khá năm 2023.
 
Việc xét tha tù trước thời hạn có điều kiện và khen thưởng cho phạm nhân thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta; đồng thời là động lực cho các phạm nhân phấn đấu cải tạo tốt để tiếp tục được xem xét giảm án hoặc tha tù trước thời hạn có điều kiện trong các đợt tiếp theo, sớm được tái hoà nhập cộng đồng, trở thành công dân có ích cho xã hội./.

ANH KHOA - CÔNG AN TỈNH 

Tin liên quan