Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn

Hoạt động Công an tỉnh

Nâng cao hiệu quả của Công an cấp xã trong đấu tranh phòng, chống tội phạm từ địa bàn cơ sở

28-04-2024

Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả và phát huy vai trò của Công an cấp xã trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; kịp thời tiếp nhận, giải quyết vụ việc ngay từ địa bàn cơ sở, từng bước xây dựng lực lượng Công an cấp xã thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời thực hiện Hướng dẫn số 10/HD-BCA-V03, ngày 10/4/2024 của Bộ Công an về việc thực hiện bố trí điều tra viên, cán bộ điều tra ở Công an cấp xã, hiện Công an tỉnh Lạng Sơn đã bổ nhiệm 236 điều tra viên sơ cấp ở Công an cấp xã tại 200/200 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Điều tra viên Công an cấp xã có nhiệm vụ, quyền hạn trực tiếp tiếp nhận, phân loại, kiểm tra, xác minh sơ bộ những nguồn tin báo, tố giác tội phạm theo quy định tại khoản 3, Điều 146 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, đã được sửa đổi bổ sung năm 2021. Bên cạnh đó, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố và tiến hành điều tra những vụ án hình sự ít nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã được bố trí theo quyết định phân công của Thủ trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an cấp huyện theo quy định tại Điều 53 Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 và Điều 37 Bộ luật tố tụng hình sự, đã được sửa đổi bổ sung năm 2021. Đồng thời, tham mưu tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo tội phạm theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT ngày 29/11/2017, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2021.

Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn 
nghiệp vụ điều tra cho điều tra viên Công an cấp xã

Tuy việc bố trí điều tra viên về Công an xã mới về pháp lý, luật hóa về phân công nhiệm vụ nhưng nội dung công việc không mới vì công tác phòng, chống tội phạm là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Công an cấp xã. Trước đây, Công an xã khi thực hiện nhiệm vụ chịu trách nhiệm trước tập thể đơn vị, lãnh đạo ngành, nay chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật. Mỗi chữ ký, bút lục, việc làm của cá nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật, vì vậy, điều tra viên phải tự nghiên cứu, nâng cao trình độ mọi mặt như nghiệp vụ, pháp luật, chính trị, linh hoạt, thận trọng và quyết tâm trong công việc mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Có thể thấy, việc bố trí điều tra viên về Công an xã nhằm phát huy khả năng trinh sát, điều tra tội phạm cho đến công tác quản lý đối tượng ở cơ sở... Hoạt động của điều tra viên ở Công an xã tương đối độc lập. Vì vậy, các Điều tra viên công an cấp xã cần nỗ lực phấn đấu, cống hiến hết mình vì nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo, Nhân dân và chính quyền địa phương; nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; tiếp tục trau dồi kiến thức pháp luật, nghiệp vụ điều tra; phát huy tinh thần trách nhiệm của người chỉ huy hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; từng bước xây dựng lực lượng Công an xã trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Thu Hằng - Phòng Cảnh sát điều tra

 

 

Tin liên quan