Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn

Thông báo

Công an tỉnh Lạng Sơn cung cấp thông tin Người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí

02-04-2024

Công an tỉnh Lạng Sơn công bố, công khai thông tin Người phát ngôn cho báo chí của Công an tỉnh để quý cơ quan, tổ chức và cá nhân thuận tiện trong liên hệ công tác, cụ thể như sau:

1. Họ và tên: Đại tá Thái Hồng Công.

2. Cấp bậc: Đại tá.

3. Chức vụ: Giám đốc Công an tình.

4. Số điện thoại: 0913.251.857.

Công an tỉnh thông báo đến các đơn vị được biết./.

Tin liên quan