Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn

Toàn dân bảo vệ ANTQ

XÃ QUẢNG LẠC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC” NĂM 2024

21-03-2024

Ngày 19/3/2024, Ban chỉ đạo 138 xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn tổ chức Hội nghị phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” năm 2024 và ra mắt mô hình “móc khóa an ninh”.

Thực hiện Kế hoạch công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023, Ban Chỉ đạo 138 xã Quảng Lạc đã chủ động xây dựng và triển khai toàn diện các mặt công tác, các chuyên đề công tác năm 2023. Trong đó, lực lượng Công an xã đã làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương, phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; do đó tình hình ANTT trên địa bàn xã luôn được giữ vững ổn định. Trong năm qua, đã lồng ghép tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật được 15 buổi với 1.350 người tham gia; hiện nay, trên địa bàn xã Quảng Lạc thành lập 09 tổ hòa giải, 09 tổ An ninh Nhân dân, 29 nhóm “Hội hiếu”, 01 tổ An ninh xanh, các tổ chức đã tích cực nhiệt tình tham gia và các phong trào của địa phương, thường xuyên tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng. Các mô hình như: “Tổ liên gia tự quản về ANTT”, “Đội tự quản về ANTT”, “Tổ an ninh xanh”, “Camera an ninh”… tiếp tục hoạt động hiệu quả, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương.


Ảnh:  Các cơ quan, đoàn thể ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào "Toàn dân bảo về An ninh Tổ quốc"

Căn cứ tình hình thực tế trong công tác đảm bảo ANTT, Ban chỉ đạo 138 xã Quảng Lạc đã xây dựng kế hoạch công tác phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024 và tổ chức triển khai đến các cơ quan, đơn vị, các thôn, đoàn thể, trường học và nhân dân trên địa bàn để tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực và đạt hiệu quả.

Tại hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả khảo sát, kế hoạch xây dựng mô hình “Móc khóa an ninh”; công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo mô hình “Móc khóa an ninh” trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Quảng Lạc, TP Lạng Sơn đồng thời trao móc khóa an ninh cho 09 thôn trên địa bàn.

Ảnh: Lãnh đạo UBND xã tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào 

"Toàn dân bảo về An ninh Tổ quốc"

Kết thúc Hội nghị, Ban chỉ đạo 138 xã đã phát động và ký giao ước thi đua xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024./.


HUYỀN MỸ - CÔNG AN TỈNH

Tin liên quan