Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn

Công tác đảm bảo TTATGT

Một số điểm mới về quy định cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới

11-08-2023

Ngày 01/7/2023, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Thông tư số 24/2023/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới thay thế Thông tư số 58/2020/TT-BCA, ngày 16/6/2020 quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Theo đó Thông tư số 24/2023/TT-BCA sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023, trong đó có một số điểm mới người dân cần chú ý khi làm các thủ tục liên quan đến đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ như sau:

1. Khi làm thủ tục đăng ký xe, tổ chức, cá nhân được cấp biển số định danh. Biển số định danh là biển số có ký hiệu, seri biển số, kích thước của chữ và số, màu biển số theo quy định tại Thông tư. Biển số định danh được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe.

- Đối với chủ xe là công dân Việt Nam thì biển số xe được quản lý theo số định danh cá nhân; đối với người nước ngoài thì biển số xe được quản lý theo số định danh của người nước ngoài do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập hoặc số thẻ thường trú hoặc số chứng minh khác do cơ quan có thẩm quyền cấp; đối với tổ chức thì biển số xe được quản lý theo mã định danh của tổ chức hoặc mã số thuế hoặc quyết định thành lập.

- Trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu xe thì biển số định danh của chủ xe được cơ quan đăng ký xe thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký xe khác thuộc sở hữu của mình. Số biển số định danh đó được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày thu hồi; quá thời hạn trên, nếu chủ xe không đăng ký thì cơ quan đăng ký xe sẽ chuyển vào kho biển số để cấp biển số định danh cho chủ xe khác.

- Trường hợp chủ xe chuyển trụ sở, nơi cư trú đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác thì được giữ lại biển số định danh đó (không phải đổi biển số xe).

Người dân đến làm thủ tục đăng ký xe tại phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn

Ngoài ra Thông tư cũng quy định: Đối với xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày Thông tư có hiệu lực thi hành (trước ngày 15/8/2023) mà chưa làm thủ tục thu hồi thì biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe. Nếu chủ xe đã làm thủ tục thu hồi thì biển số đó được chuyển vào kho biển số để cấp biển số theo quy định. Đối với xe biển 3, 4 số được tiếp tục tham gia giao thông, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh hoặc khi chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe cấp đổi, cấp lại biển số xe hoặc đăng ký sang tên,  di chuyển xe theo quy định của Thông tư này thì thực hiện thu hồi biển 3, 4 số đó và cấp đổi sang biển số định danh theo quy định.

Việc đăng ký, cấp biển số định danh là điểm mới, trọng tâm của Thông tư, trước đây quy định biển số gắn theo xe, theo quy định này biển số gắn theo người, qua mã định danh của chủ xe nhằm đảm bảo quản lý xe đăng ký chính chủ quy định trách nhiệm của chủ xe phải khai báo, làm thủ tục thu hồi đăng ký sang tên khi chuyển quyền sở hữu xe; là quy định bước đầu để tiến tới cấp đăng ký xe điện tử, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tích hợp với ứng dụng định danh điện tử VNeID, người dân không phải mang nhiều loại giấy tờ khi tham gia giao thông cũng như khi thực hiện thủ tục hành chính hoặc khi giao dịch trên môi trường điện tử, giảm thời gian và chi phí đi lại của người dân nhưng vẫn đảm bảo thông tin chính xác, nhanh chóng và hiệu quả.

2. Quy định về đăng ký, cấp biển số xe ô tô trúng đấu giá

Thông tư quy định về đăng ký, cấp biển số xe ô tô trúng đấu giá như sau: Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá biển số xe ô tô được lựa chọn đăng ký, cấp biển số xe ô tô trúng đấu giá tại phòng Cảnh sát giao thông nơi chủ xe có trụ sở, cư trú hoặc tại phòng Cảnh sát giao thông quản lý biển số xe ô tô trúng đấu giá đó.

Đây là điểm mới của Thông tư nhằm đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của người dân có thể lựa chọn cho mình biển số theo ý muốn qua hình thức đấu giá trực tuyến và được lựa chọn nơi đăng ký xe.

3. Người dân được đăng ký xe tại nơi cư trú (nơi thường trú, tạm trú)

Thực hiện chủ trương cải cách hành chính của Bộ Công an, với mục tiêu lấy người dân làm trung tâm phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, Khoản 2, Điều 3 của Thông tư 24 đã quy định: “Chủ xe là tổ chức, cá nhân có trụ sở, nơi cư trú (nơi đăng ký thường trú, tạm trú) tại địa phương nào thì đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe thuộc địa phương đó; trừ trường hợp quy định tại Khoản 14, Điều 3 Thông tư này”. Như vậy so với Thông tư số 58/2020/TT-BCA, Thông tư số 24/2023/TT-BCA đã thay đổi quy định đăng ký xe cá nhân tại địa phương nơi thường trú sang được đăng ký xe tại nơi cư trú (nơi thường trú, nơi tạm trú).

4. Quy định về trách nhiệm của chủ xe, người mua xe

Thông tư quy định khi bán, tặng cho, thừa kế, trao đổi, góp vốn, phân bổ điều chuyển xe chủ xe phải giữ lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (không giao cho tổ chức, cá nhân nhận quyền sở hữu xe) và nộp cho cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi; trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe phải làm thủ tục thu hồi, quá thời hạn trên mà chủ xe không làm thủ tục thu hồi hoặc giao chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe làm thủ tục thu hồi thì trước khi giải quyết cơ quan đăng ký xe ra quyết định xử phạt đối với chủ xe về hành vi không làm thủ tục thu hồi theo quy định. Trường hợp chủ xe không làm thủ tục thu hồi sau khi chuyển quyền sở hữu thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm liên quan đến xe đó. Sau khi chủ xe làm thủ tục thu hồi, tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu làm thủ tục đăng ký sang tên xe theo quy định.

Thông tư 24/2023/TT-BCA có sự kế thừa quy định của Thông tư 58/2020/TT-BCA, trong đó quy định chủ xe có trách nhiệm phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe cho cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi đăng ký biển số. Điểm mới của Thông tư là chủ xe không được giao đăng ký, biển số cho người mua để làm thủ tục thu hồi và không quy định thời hạn người mua xe phải đăng ký sang tên (được đăng ký xe khi có nhu cầu).

Trên đây là một số điểm mới quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới. Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn trân trọng thông báo để nhân dân biết, thực hiện đúng các quy định thủ tục hành chính khi đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Minh Vũ – Công an tỉnh

Tin liên quan