Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn

Công tác đảm bảo TTATGT

Một số quy định mới về lệ phí đăng ký, cấp biển số xe

25-10-2023

Ngày 01/7/2023, Bộ Công an ban hành Thông tư số 24/2023/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023, thay thế Thông tư 58/2020/TT-BCA và một số Điều của Thông tư 15/2022/TT-BCA quy định về đăng ký xe, trong đó có một số điểm mới như: Đăng ký, cấp biển số định danh; đăng ký, cấp biển số xe ô tô trúng đấu giá;  chủ xe là tổ chức, cá nhân được đăng ký xe tại nơi cư trú (thường trú, tạm trú)…

Để bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong việc thu lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông, phù hợp với các quy định của Thông tư số 24/2023/TT-BCA, ngày 07/9/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 60/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, có hiệu lực thi hành từ ngày 22/10/2023. Thông tư này bãi bỏ, thay thế Thông tư số 229/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và Điều 4 Thông tư số 43/2023/TT-BTC, ngày 27/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.


Ảnh minh họa

Theo đó, Thông tư 60/2023/TT-BTC có một số nội dung đáng chú ý như: Thay đổi mức thu lệ phí cấp lần đầu chứng nhận đăng ký kèm theo biển số; bổ sung quy định miễn lệ phí đăng ký, cấp biển xe mô tô ba bánh chuyên dùng cho người khuyết tật; bổ sung quy định mức lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời và biển số tạm thời bằng kim loại…

Thông tư 60/2023/TT-BTC quy định tổ chức, cá nhân có trụ sở, nơi cư trú ở khu vực nào thì nộp lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông theo mức thu lệ phí quy định tương ứng với khu vực đó. Đối với trường hợp cấp chứng nhận đăng ký, biển số xe ô tô trúng đấu giá cho xe mới, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá nộp lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông, như sau: Đăng ký cấp giấy chứng nhận, biển số tại khu vực I áp dụng mức thu lệ phí tại khu vực I; đăng ký cấp giấy chứng nhận, biển số tại khu vực II và khu vực III áp dụng mức thu lệ phí tại khu vực II.

Mức thu lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông quy định tại Điều 5 Thông tư số 60/2023/TT-BTC được thực hiện như sau:


Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn trân trọng thông báo và gửi kèm toàn văn nội dung Thông tư số 60/2023/TT-BTC đến toàn thể Nhân dân biết.

Nội dung Thông tư số 60/2023/TT-BTC: datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/9/60-btc.pdf

Minh Vũ – Công an tỉnh

Tin liên quan