Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh DDCI

CÔNG AN TỈNH LẠNG SƠN CÔNG KHAI QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

26-02-2024

Ngày 17/11/2023, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành Thông tư số 66/2023/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú; Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú; Thông tư số 57/2021/TT-BCA, ngày 15/5/2021 của Bộ Trưởng Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú (Thông tư số 66/2023/TT-BCA). Trong đó có nội dung bãi bỏ quy định về việc nộp hồ sơ đề nghị cấp văn bản đồng ý cho giải quyết đăng ký thường trú của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Bộ Công an đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài về Việt Nam sinh sống không có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng.

Để triển khai thực hiện thống nhất, kịp thời, hiệu quả quy định của Thông tư số 66/2023/TT-BCA và các quy định của Chính phủ, Bộ Công an về công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, ngày 20/02/2024, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đã ký ban hành Quyết định số 762/QĐ-CAT-PA08 về việc công khai áp dụng các Quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý xuất nhập cảnh, gồm 26 thủ tục hành chính thực hiện ở 3 cấp: Tỉnh (17 thủ tục), huyện (04 thủ tục), xã (05 thủ tục).

Công an tỉnh đã gửi thông báo danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý xuất nhập cảnh đến các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức niêm yết công khai các thủ tục hành chính (bao gồm nội dung, biểu mẫu, tờ khai, quy trình thực hiện cụ thể) tại trụ sở tiếp công dân và Trang thông tin điện tử Công an Lạng Sơn (http://congan.langson.gov.vn) để các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức biết, thuận tiện trong việc thực hiện thủ tục hành chính./.

                                                  Hoàng Cao Đài – Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh

 

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 01. Gia hạn tạm trú người miễn thị thực.doc
2 02. Cấp giấy phép XNC người không quốc tịch.doc
3 03. Cấp lại giấy phép XNC người không quốc tịch.doc
4 04. Cấp thẻ tạm trú NNN.doc
5 05. Cấp thị thực cho NNN.doc
6 06. Gia hạn tạm trú NNN.doc
7 07. Cấp thẻ thường trú NNN.doc
8 08. Cấp đổi thẻ thường trú NNN.doc
9 09. Cấp lại thẻ thường trú NNN.doc
10 10. Cấp giấy phép vào khu vực cấm.doc
11 11. Khai báo tạm trú NNN qua Trang Thông tin điện tử.doc
12 12. Cấp giấy thông hành nhập xuất cảnh.doc
13 13. Cấp hộ chiếu phổ thông trong nước.doc
14 14. Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông.doc
15 15. Trình báo mất hộ chiếu phổ thông cấp tỉnh.doc
16 16. Cấp giấy chứng nhận cho nạn nhân bị mua bán.doc
17 17. Trình báo mất thẻ ABTC cấp tỉnh.doc
18 18. Cấp giấy thông hành XNC vùng biên giới cấp huyện.doc
19 19. Trình báo mất giấy thông hành cấp huyện.doc
20 20. Trình báo mất hộ chiếu phổ thông cấp huyện.doc
21 21. Trình báo mất thẻ ABTC cấp huyện.doc
22 22. Khai báo tạm trú NNN bằng Phiếu.doc
23 23. Cấp giấy thông hành XNC vùng biên giới cấp xã.doc
24 24. Trình báo mất giấy thông hành cấp xã.doc
25 25. Trình báo mất hộ chiếu phổ thông cấp xã.doc
26 26. Trình báo mất thẻ ABTC cấp xã.doc

Tin liên quan