Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh DDCI

Giảm lệ phí cấp hộ chiếu khi sử dụng Dịch vụ công trực tuyến từ ngày 01/01/2024

04-01-2024

 Ngày 16/10/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 63/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định về phí, lệ phí nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Theo đó, tại Điều 5 Thông tư 63/2023/TT-BTC đã bổ sung khoản 3 vào Điều 4 Thông tư 25/2021/TT-BTC quy định  mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt nam như sau:

…“3.Trường hợp công dân Việt Nam khi nộp hồ sơ  đề nghị cấp hộ chiếu theo hình thức trực tuyến:

a) Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025 áp dụng mức lệ phí bằng 90% (chín mươi phần trăm) mức thu lệ phí quy định tại Điểm 1 Mục I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trở đi, áp dụng mức thu lệ phí quy định tại điểm 1 Mục I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này”…

Như vậy, khi công dân nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu trực tuyến trên Cổng dịch vụ công từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025 sẽ được giảm 10% lệ phí.

Phòng Quản lý XNC Công an tỉnh

Tin liên quan